Axel och Thomas' fyra-i-rad-spel!
planAntal spelare: 2
Spelplanens storlek: 5 x 5
Regler: Lägg en pollett i en av fem kolumner.
Polletten kommer att placeras längst ner eller ovanpå redan befintliga.
Målet är att lyckas lägga fyra polletter i rad lodrätt, vågrätt eller diagonalt.

experimentell version med bot
© 2011 axel och thomas